Lekce

 

Pokud nás  kontaktujete, zařadíme Vás do některé z tréninkových skupin.
 
První lekce je vždy zdarma! 
 

 

Ceník:

 

Neomezená účast    1800,- Kč/měsíc

2krát týdně               1200,- Kč/měsíc

1krát týdně                 700,- Kč/měsíc

1 lekce                       200,- Kč

Soukromá lekce         500,- Kč/1 hod.

(1-2 osoby)                                   800,- Kč/2 hod.

Kondiční dril              100,- Kč/30 min.

Kondiční dril                50,- Kč/15 min.

Seminář                     500,- Kč/4,5 hod.

 

 

!! Platbu je třeba provést na účet Fio banky č. 2700533683/2010 !!

 

!! U platby uveďte své celé jméno a poznámku s měsícem či lekcí, pro kterou je platba určena !!

 

- Platbu za měsíc je třeba uskutečnit do posledního dne měsíce předcházejícího.
 
- Pokud se na lekci nedostaví alespoň dva studenti, lekce se ruší (po dohodě lze určit náhradní termín).
 
- Školné se nevrací, ani nepřevádí na následující měsíc.
 
- V případě pozdního příchodu na lekci doporučuji dát vědět před zahájením lekce. V opačném případě může být pozdní příchod vyhodnocen jako neúčast i s případnými následky (např. zrušení lekce pro nedostatečný počet účastníků viz výše).

- Platbu za měsíc je třeba uskutečnit do posledního dne měsíce předcházejícího.